NEWS

Prices on European market still good

Lower volumes and smaller fruit from South African avocado orchards

Avocado growers have had to contend with severe hail, drought and excessive heat during fruit set which have led to fruit drop, smaller fruit and a lower harvest in a season that started ealier.

The Tzaneen area is no exception, where Gubitz Boerdery is currently in the midst of their Hass harvest. “It’s significantly down, I’d say by about 45% in some orchards, because of the drought. We have dryland orchards, so we have to wait for the rain. Hopefully we’ll have a good winter and a better harvest next year,” says Martin Gubitz. 

“The trees in our Politsi production area were really hurt by the hail last year and we had no harvest on the hail-damaged trees this year, which accounts for about 30% of our total harvest. It takes them about a year to recover from the hail damage.” Because these avocado orchards are in a mountainous area, on uneven terrain, hail netting isn’t a viable option, and furthermore this isn’t known as an area with high hail frequency.

The farming enterprise has its own exporting arm for the European market, Gubitz Export, where prices are still good. “It’s perhaps about R10 [€0.68] down per carton since the beginning of the season, since Peruvian production came onto the market, but it’s still good. We export as much of our production as possible, approximately 80%, to take advantage of the Rand’s position. The domestic market wouldn’t be able to absorb more avocados. Consumers first buy the basics and then consider other things like avocados.”

It also exports to the Far East through another exporter.

Gubitz Boerdery markets roughly 20% of its production on the local fresh produce markets. South African consumers are not yet fully sold on Hass avocados: the blackening of the skin as it attains ripeness, still reminds them of an overripe fruit, and green-skinned avocados are preferred for that reason. “We export a larger proportion of our Hass than the green-skinned and get a bit of a higher price on them, they’re more sought after overseas than the green-skins,” says Gubitz.

Fruits are smaller this year, probably another effect of the drought, according to Gubitz, but fortuitously European consumers prefer smaller avocados which can be eaten in a single sitting.

 

Nog altijd goede prijzen op de Europese markt

Kleinere volumes en kalibers Zuid-Afrikaanse avocado's

Tijdens de vruchtzetting van hun avocado's kregen Zuid-Afrikaanse telers dit jaar hagel, droogte en extreme hitte voor hun kiezen, wat geleid heeft tot het valfruit, kleine kalibers en een lagere productie in een seizoen dat vroeg van start ging. 

De regio Tzaneen vormde hierop geen uitzondering. Op Gubitz Boerdery is de Hass oogst momenteel in volle gang. "De volumes zijn beduidend kleiner vanwege de droogte, in sommige boomgaarden tot wel 45%. Onze boomgaarden bevinden zich in een droog gebied. We zullen dus moeten wachten tot het gaat regenen. Hopelijk hebben we een goede winter zodat we volgend jaar een betere oogst hebben," vertelt Martin Gubitz. 

"De bomen in onze Politsi teeltgebied hebben vorig jaar ernstige hagelschade opgelopen waardoor zij geen fruit gaven. Hierdoor is zo'n 30% van onze totale productie verloren gegaan. Het duurt ongeveer een jaar voordat de bomen zich hersteld hebben van de hagelschade." De boomgaarden bevinden zich in een bergachtig gebied, waar het terrein ongelijkmatig is, en het gebruik van hagelnetten geen haalbare oplossing is. Daarnaast wordt het gebied doorgaans niet vaak door hagel getroffen.

Het bedrijf heeft een eigen exportafdeling voor de Europese markt, Gubitz Export. "De prijzen op de Europese markt zijn nog steeds goed. Sinds het begin van het seizoen zijn ze met €0,68 per doos gedaald maar nog altijd prima. We exporteren zoveel mogelijk van onze productie, ongeveer 80%, om de koers van de rand optimaal te benutten. De binnenlandse markt kan niet meer avocado's opnemen. Consumenten kopen eerst de meest noodzakelijke producten en overwegen daarna pas om producten als avocado's te kopen."

Via een andere exporteur exporteert de producent ook naar het Verre Oosten.

Gubitz Boerdery zet ongeveer 20% van zijn productie op lokale AGF-markten af. Zuid-Afrikaanse consumenten zijn nog niet helemaal over op de Hass avocado. De donkere kleur van de schil doet hen nog te sterk denken aan een overrijpe vrucht en om deze reden geven zij de voorkeur voor groene avocado's. "We exporteren een groter deel van onze Hass dan van onze groene avocado's en krijgen voor Hass ook iets betere prijzen voor omdat ze op overzeese markten geliefder zijn dan groene avocado's," aldus Gubitz. 

De kalibers zijn dit jaar kleiner, wat waarschijnlijk het gevolg is van de droogte. Volgens Gubitz is het een geluk dat Europese consumenten een voorkeur voor kleine avocado's hebben, die in één keer gegeten kunnen worden.